Güz Dönemi Seçmeli DerslerimizDersin Adı


Dersin Kodu


Dersin Türü


Dersi Açan Birim


Ders
Saati


Ders AKTS


Dersin Kontenjanı
Akademik İngilizce ÜSDENG111 Ortak Seçmeli
ÜSD
İngilizce
 
Rektörlük 3 4 30+30=60
İngilizce Etkili İletişim Becerileri
 
ÜSDENG120 Ortak Seçmeli
ÜSD
İngilizce
 
Rektörlük 3 3 25
Türkiye'de Gündelik Hayatın Tarihi 
 
ÜSDTGH 111   Ortak Seçmeli
ÜSD
Türkçe 
Rektörlük  2 2 50
Yabancılar İçin Türkçe I  ÜSDTUR111 Ortak Seçmeli
ÜSD
Türkçe
 
Rektörlük 2 2 20
Yabancılar İçin
Akademik Türkçe I
ÜSD
TUR009
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Türkçe
Rektörlük 2 2 25
Kariyer Planlama 
 
ÜSDKAR123 Ortak Seçmeli
ÜSD
Türkçe
Rektörlük  2 2 50
Fikrî Mülkiyet Hukuku HUK553
     
Ortak Seçmeli
ÜSD
Türkçe
Hukuk Fakültesi 2 2 50
Etik HUK175
 
Ortak Seçmeli ÜSD
Türkçe
Hukuk Fakültesi 2 2 50
Felsefe Tarihi KKW321
 
Ortak Seçmeli Ders
ÜSD
Türkçe
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi 3 4 40
İktisadi Tarih VWL203
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 3 20
Osmanlıca I POL550
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Türkçe
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 4 20
Pazarlamanın Temelleri BWL201
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
5 4 15
Stratejik Yönetim BWL309
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
4 3 15
Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya
Giriş
INF101
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar M.
6 4 10
Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş ETE091
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Elektrik M.
2 4 100
Sayısal Tasarım ETE101
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Elektrik M.
6 4 25
Endüstri Mühendisliğine Giriş WIN091
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Endüstri M.
2 2 10
İnşaat
Mühendisliğine Giriş
BAU091
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
İnşaat M.
2 2 50
Makine
Mühendisliğine Giriş
MAB091
 
Ortak Seçmeli 
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Makine M.
2 2 10
Statik MAB109
 
Ortak Seçmeli 
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Makine M.
6 5 5
Malzeme Teknolojisi I MAB207
 
Ortak Seçmeli 
ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
Makine M.
6 5 5
Doğal Afetler ÜSD
BAU449
 
Ortak Seçmeli ÜSD
Almanca
Mühendislik Fakültesi
İnşaat M.
 
2 2 50
Doğa Bilimlerinde Girişimcilik ÜSDMBT371
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Fen Fakültesi
Moleküler B.
2 3 15
Kuantum Enerjisi Sistemlerine Giriş  EBT309  Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Fen Fakültesi
Moleküler B. 
3 6 20
Malzeme Bilimlerine Giriş  MWTI103
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Fen Fakültesi
Malzeme B.
2 2 35
Doğa Bilimlerinde Yapay Zeka I ÜSD
MBT369
 
Ortak Seçmeli
ÜSD
Almanca
Fen Fakültesi
  Moleküler B.
2 3 20
Bilim Tarihi ÜSDNWI321
 
Ortak Seçmeli ÜSD
Almanca
Fen Fakültesi
Moleküler B.
2 2 -